Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

Podsumowanie I edycji gimnazjalnego plebiscytu

„Strażnik wartości”

w roku szkolnym 2011/2012

Inicjatorki plebiscytu:

Maria Baduchowska, Iwona Jerzabek, Krystyna Szczęsna

Komisja zatwierdzająca :

Dyrekcja GM Nr3, grono pedagogiczne

Cele plebiscytu:

  • Promowanie właściwych postaw na terenie Gimnazjum nr 3.
  • Przeciwdziałanie przestępczości i agresji (słownej, psychicznej, fizycznej).
  • Walka o właściwą hierarchię wartości, prezentacja właściwej postawy moralnej na forum szkolnej społeczności.
  • Uświadomienie młodzieży przy pomocy tego przedsięwzięcia różnic między idolem a autorytetem oraz niebezpieczeństw związanych z bezkrytycznym naśladownictwem różnorakich postaw w dzisiejszym świecie.
  • Odwołanie się w toku przedsięwzięcia (na godzinach wychowawczych) do postawy patrona Gimnazjum Nr 3 - Tomasza Morusa i jego hierarchii wartości.
  • Budowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Za termin rozpoczęcia plebiscytu uważa się początek roku szkolnego 2011/ 2012

Krótka relacja z przebiegu przedsięwzięcia w roku szkolnym 2011/2012

  • Na początku roku szkolnego wychowawcy przedstawili i omówili szczegółowo zasady (otrzymanego od organizatorów) gimnazjalnego plebiscytu, kładącego nacisk na ukształtowanie właściwej hierarchii wartości młodego człowieka.
  • W ciągu roku szkolnego, zarówno wychowawcy jak i inni nauczyciele pilotowali plebiscyt, dopingując uczniów do pracy na kształtowaniem własnego charakteru, przypominając o tym właśnie szkolnym przedsięwzięciu.
  • Następnie wychowawcy zgłosili do 10 czerwca nazwiska kandydatów klasowych do tytułu szkolnego strażnika wartości (przeprowadzili stosowne wybory klasowe).
  • Na każdym poziomie edukacyjnym (klasa I- II-III) został przyznany tytuł „Strażnika wartości” GM Nr 3.
  • Rozstrzygnięcie plebiscytu i wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dnia 29 czerwca 2012r .

Nagrodzeni otrzymali:

  • pamiątkowe aniołki, symbolizujące gimnazjalnych „Strażników wartości”
  • promocję na szkolnej stronie internetowej
  • ustną pochwałę dyrektora Gimnazjum Nr 3
  • wpis do kroniki szkoły

Oto zwycięzcy gimnazjalnego plebiscytu (uczniowie, którzy budują swoją postawę lepszy obraz tej szkoły i tego świata):

Klasa 1a: Dominik Jakubiak, Weronika Szmidt, Marcin Kowalczyk, Magdalena Paprocka

Klasa 1b: Justyna Machnik, Justyna Książek, Emilia Przybyłek

Klasa 1c: Zofia Sitkiewicz, Olimpia Trzepałka

Klasa 1d: Joanna Szuba, Wiktoria Cacko

Klasa 1e: Ewa Grudzień, Paulina Śluzek

Klasa IIb: Magdalena Gawryjałek

Klasa IIc: Natalia Kołodziejczyk

Klasa IId: Michał Urawski, Maciej Owczarek

Klasa IIIa: Oskar Bąk

Klasa IIIb: Milena Neska

Klasa IIIc: Katarzyna Książek

Rodzicom gratulujemy!!!

Państwa dzieci stały się wzorem godnym naśladowania.

Dziękujemy za trud rodzicielski i ustawiczną pracę nad kształtowaniem charakteru młodego człowieka w dobie kryzysu wartości i braku autorytetów.

Całą społeczność Gimnazjum NR3 zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji plebiscytu „Strażnik wartości” w roku szkolnym 2012/2013

 relację przygotowała: Maria Baduchowska