Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

Historia Szkoły Podstawowej nr 3

 • slajd11
 • slajd12
 • slajd13
 • slajd14
 • slajd15
 • slajd16
 • slajd17
 • slajd18
 • slajd19
 • slajd20
 • slajd21
 • slajd22
 • slajd23
 • slajd24
 • slajd25
 • slajd26
 • slajd27
 • slajd28

 

Historia Gimnazjum Nr 3

To już historiaNasze gimnazjum powstało w wyniku reformy oświaty w 1999 roku. Już w pierwszym roku istnienia zanotowało sukcesy. Jako jedno z 16 gimnazjów z całej Polski zostaliśmy zaproszeni do tworzenia programu budowania samorządności w gimnazjach "Żyrafa".

W nagrodę za aktywną pracę przedstawiciele nauczycieli i uczniów wyjechali na wycieczkę do Londynu.

Nasze zaangażowanie zostało dostrzeżone przez radio i telewizję, bowiem uczniowie pracujący w "Żyrafie" występowali w roli konsultantów ds. samorządności w Radiu "Bis" i otrzymali główne role w serialu edukacyjnym "Normalnie jak w domu".

Następne lata to kolejne sukcesy zarówno na niwie dydaktycznej, jak i artystycznej. Znakomita kadra pedagogiczna i zaangażowanie nauczycieli zaowocowały najwyższym poziomem nauczania spośród wszystkich otwockich gimnazjów, czego dowodem mogą być wyniki dotychczasowych egzaminów gimnazjalnych. Było to możliwe m.in. dzięki dodatkowym konsultacjom z nauczycielami, którzy poświęcali wolny czas na przygotowanie swych podopiecznych do trudnych testów. Do tej nowoczesnej formuły egzaminów przyzwyczajamy uczniów poprzez organizowanie dwukrotnie w ciągu roku wałbrzyskich testów kompetencji. Dzięki temu rodzice uczniów uzyskują systematyczne informacje na temat stanu wiedzy i umiejętności swoich dzieci, a sami uczniowie bez stresu przystępują do egzaminów końcowych. Ten spokój, poczucie własnej wartości oraz wysoka wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki w naszej szkole sprawiają, że nasi absolwenci, uzyskujący dużą liczbę punktów, dostają się do renomowanych warszawskich liceów.

To zaangażowanie naszych nauczycieli przynosi także wymierne efekty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.To już historia

Nasi uczniowie byli finalistami i laureatami konkursów: biologicznego, chemicznego, matematycznego, informatycznego.

Na niezwykle wysokim poziomie stoi nauczanie języków obcych: angielskiego, niemieckiego. To właśnie dzięki temu nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego i niemieckiego "Talent". Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, mając finalistów jak i laureatów.

Wielkie sukcesy odnosimy także w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur". W ubiegłym roku Gimnazjum Nr 3 już po raz drugi zajęło 3 miejsce w województwie mazowieckim w kategorii gimnazjów i liceów.

Szkoła dba ponadto o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. W naszym gimnazjum działają różne koła zainteresowań: teatralne, filmowe, dziennikarskie, muzyczne, plastyczne, informatyczne, europejskie, fizyczne, matematyczne, sportowe (zajęcia piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego) i ekologiczne. To właśnie na nich uczniowie przygotowują się do różnego rodzaju konkursów, uwieńczonych spektakularnymi osiągnięciami: zwycięstwa w rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach ekologicznych, zwycięstwa i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach literackich organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polski Komitet Olimpijski, Pracownię Języka Polskiego przy Uniwersytecie Katowickim czy Płock.

Celem stworzonego przez nas programu wychowawczego jest kształcenie u uczniów gimnazjum kreatywności, uczciwości, odpowiedzialności, poczucia solidarności z potrzebującymi, poczucia własnej wartości. Udaje się to osiągnąć dzięki systematycznej pracy wychowawczej, pokazywaniu właściwych wzorców postępowania, ciągłej współpracy z rodzicami, pedagogiem i psychologiem.

Najważniejszą wartością, jakiej uczy nasze gimnazjum, jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Aktywnie uczestniczymy w akcji "Otwock-Dzieciom", zbierając pieniądze paczki dla najuboższych dzieci z terenu naszego miasta. Corocznie wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomagamy również dzieciom z Domu Dziecka w Michalinie. W naszej szkole działa także Koło PCK, dzięki którego operatywności dzieci z Ukrainy otrzymały książki i inne pomoce dydaktyczne. Współpracujemy ponadto ze schroniskiem dla zwierząt w Celestynowie.

To już historiaNasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki wszechstronnego rozwoju, dzięki temu, że jest przyjazna. Nauczyciele interesują się sprawami uczniów, znajdują czas na rozmowę, pomagają rozwiązywać kłopoty. Nie zawsze się to udaje i podobnie jak w innych szkołach istnieją problemy wychowawcze. Nauczyciele zdają sobie z nich sprawę i nie ignorują ich, nie udają, że takowych nie ma. Wręcz przeciwnie rozwiązują je wspólnie z rodzicami i uczniami. Głośne mówienie o problemach sprawia, że rodzice są bardziej otwarci na współpracę wynikającą ze świadomości, że szkole zależy na ich dzieciach. Aby zapobiec problemom, szkoła proponuje swoim podopiecznym alternatywne drogi rozwoju. Służą temu zajęcia pozalekcyjne i imprezy szkolne. Uczniowie mają możliwość działania w teatrze szkolnym, np. przygotowując przedstawienia w języku angielskim.

Mogą też uczestniczyć w zajęciach chóru szkolnego czy wydawać gazetkę szkolną MIG3 - "Magazyn Inteligentnego Gimnazjalisty" oraz Antologię Sztuki Uczniowskiej z własnymi wierszami, rysunkami czy zdjęciami. Często uczestniczą w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami naszego kraju, doskonaląc umiejętności językowe i poznając kulturę i tradycje krajów, których języka się uczą. Rokrocznie prężnie działający Samorząd Uczniowski organizuje "Dni Europejskie""Święto Szkoły". Nowością jest organizowanie tzw. "Dziwnych Dni", w czasie których nauczyciele integrują się z uczniami, biorąc udział w konkursach piosenek i tańca. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, istnieniu wielu kół zainteresowań, wzrastającemu poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnemu zrozumieniu między nauczycielami, uczniami i rodzicami panuje w naszym gimnazjum niepowtarzalna atmosfera, która powoduje, że cieszymy się zaufaniem otwockich nauczycieli, którzy właśnie do naszego gimnazjum posyłają swoje dzieci.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii gimnazjum było uroczyste nadanie szkole imienia Tomasza Morusa - 8 czerwca 2004 roku. Tomasz Morus został wybrany na patrona szkoły w plebiscycie przeprowadzonym wśród młodzieży ze względu na jego przymioty: bezkompromisowość, uczciwość i niezłomność charakteru.