Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

Innowacja pedagogiczna

Praktyczna matematyka

Kuratorium Oświaty w Warszawie wyraziło zgodę na realizację w naszym gimnazjum innowacji pedagogicznej - "Praktyczna matematyka".

Innowację opracowała Pani Aleksandra Szeszko.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom społecznym i środowiskowym, podjęła wyzwanie pracy w klasie pierwszej o rozszerzonym programie matematyki (w stosunku do obecnie obowiązującego "Matematyka z plusem") z elementami fizyki i informatyki.

Na podstawie obserwacji i rozmów zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami - p. A. Szeszko stwierdziła, iż ich oczekiwania są związane z lepszymi wynikami egzaminów po klasie trzeciej gimnazjum, z testów kompetencji, sukcesami w konkursach i olimpiadach matematycznych oraz pokazaniem użyteczności matematyki w życiu codziennym. Powszechny dostęp do komputera, który jest narzędziem dostarczającym różnych informacji, narzędziem pracy w biurze, w domu, w szkole, daje możliwość wykonania niektórych zadań szybciej i prościej. Autorka uważa, że wprowadzenie podstawowych metod pracy z komputerem na lekcjach matematyki pozwoli uczniom lepiej zrozumieć trudne zagadnienia i umożliwi swobodne poruszanie się we współczesnym świecie. Kolejnym problemem na lekcjach matematyki jest traktowanie zagadnień fizycznych jako oddzielnego przedmiotu. Wielokrotnie uczniowie nie potrafią wykorzystać umiejętności matematycznych do rozwiązywania i wyjaśniania problemów dotyczących zjawisk fizycznych. Dlatego poprzez korelację matematyki z fizyką chce ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień.Matematyka z komputerem

W szkole jest dobrze wyposażona pracownia komputerowa. Istnieje też możliwość korzystania z kserokopiarki, w celu powielania np. kart pracy dla uczniów, formularzy do zbierania danych, dodatkowych zestawów zadań, itp.

Zajęcia w pracowni komputerowej i multimedialnej pozwolą równolegle do realizowanych treści - wykorzystać programy, np. CABRII, CaRMetal. Lekcje matematyki będą wzbogacane odpowiednimi filmami o treściach związanych z omawianym materiałem.

Realizacja treści na zajęciach w banku, urzędzie skarbowym, wystawach technicznych pozwoli na gromadzenie informacji i ich ciekawe opracowywanie. Analizy statystyczne, wykonane projekty wzbogacą bazę szkoły, poszerzą wiedzę rodziców i zostaną wykorzystane w środowisku lokalnym.

W programie główne treści nauczania zostały poszerzone o tematy nieobowiązkowe z programu "Matematyka z plusem", a także o dodatkowe treści związane z historią matematyki, elementami fizyki i informatyki.Kalkulator

Program zawiera także tematy związane z wykorzystaniem kalkulatorów do tworzenia hipotez, odkrywania prawidłowości i reguł.

Z programem można zapoznać się w bibliotece szkolnej lub w sekretariacie.