Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

UWAGA

W rokuEkologiczna bateria szkolnym 2013/2014 nasz szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE realizowanego w ramach kampanii „WŁĄCZ ECO WYOBRAŹNIĘ!"

Zachęcam wszystkich uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w akcji. Baterie, akumulatory to odpady niebezpieczne (zawierają m.in. ołów, rtęć, kadm, nikiel, lit).

Zużyte baterie

przynieś do szkoły do sali nr 8 i wyrzuć do specjalnego pojemnika.

Wspólnie zadbamy o naszą przyszłość.

Koordynator programu na terenie szkoły p. M. Zawadka.

Program ten ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie najmłodszym, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Więcej informacji na stronie akcji  

"Zbieraj baterie"