Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

Konkursy o patronie

W każdym roku szkolnym organizujemy przy okazji konkursu ze znajomości Statutu Szkoły konkurs o naszym patronie.

Więcej informacji w kronice.

Dnia 25 listopada 2010r. odbył się Konkurs wiedzy ze znajomości statutu i twórczości patrona szkoły dla klas pierwszych.

Konkurs przebiegł w dwóch kategoriach:

 • znajomość statutu GM3,
 • dekoracja holu, w której zadaniem było przedstawienie w sposób oryginalny patrona szkoły oraz informacji zawartych w statucie.

Ocenie podlegała wiedza merytoryczna, oryginalność dekoracji, estetyka wykonania i zaangażowanie uczniów.

W kategorii: wiedza - pierwsze miejsce zajęła klasa 1b, drugie miejsce klasa 1d.

Najlepsze dekoracje przygotowała klasa 1d, drugie miejsce zajęła 1c.

 • zd1
 • zd10
 • zd11
 • zd12
 • zd13
 • zd14
 • zd15
 • zd16
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6
 • zd7
 • zd8
 • zd9

Gratulujemy!

W roku szkolnym 2009/2010 - 4 grudnia 2009r.- zorganizowano w gimnazjum konkurs ze znajomości statutu, życia i twórczości patrona szkoły dla klas pierwszych.

Konkurs przebiegł w dwóch kategoriach:

 • znajomość statutu GM3,
 • prezentacja, w której zadaniem było przedstawienie w sposób oryginalny patrona szkoły oraz informacji zawartych w statucie.

Ocenie podlegała wiedza merytoryczna, oryginalność prezentacji, estetyka wykonania i zaangażowanie uczniów.

W kategorii: wiedza - pierwsze miejsce zajęła klasa 1b, drugie miejsce klasa 1a, trzecie miejsce klasa 1c.

Najlepsze prezentacje przygotowały klasy 1c i 1d, drugie miejsce zajęła 1b, a trzecie miejsce klasa 1e.

Gratulujemy!

W roku szkolnym 2008/2009 - 25.11.2008r. - zorganizowano w gimnazjum Konkurs Wiedzy o Statucie Szkoły i naszym patronie.

Udział w nim wzięły trzy-osobowe reprezentacje wszystkich klas pierwszych, wyłonione w I etapie konkursu. Zawodnikom kibicowały ich klasy.

Konkurs poprowadzili uczniowie kl. III f - Karolina Bojarska i Rafał Drożdż.

Najlepszą klasą okazała się klasa 1a, uzyskując dodatkowe punkty za doping.

Gratulujemy!

W roku szkolnym 2007/2008 - 13 grudnia 2007r. - zorganizowano w gimnazjum konkurs: Co wiemy o patronie Gimnazjum Nr 3 - Tomaszu Morusie i o statucie szkoły?"

Uczniowie musieli wykazać się widzą ze znajomości statutu szkoły oraz życiorysu patrona.

Konkurs przebiegał w 2 etapach.

W I z nich, rozpoczynającym się kilka tygodni wcześniej, młodzież rozwiązywała test, który wyłonił z każdej klasy po 3 najlepsze osoby. Uczniowie Ci stali się zespołem reprezentującym klasę w następnym etapie konkurencji.

II część to nie tylko finał, ale i impreza naukowa przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców - dla wszystkich klas I. Drużyny, mające do dyspozycji 2 koła ratunkowe - czyli podpowiedzi ze strony swojej klasy, odpowiadały na wylosowane pytania związane z tematem konkursu. Jednak widza to nie wszystko. Uczniowie musieli wykazać się dobrym zachowaniem, które także oceniano, dopingiem oraz spostrzegawczością. Tę ostatnią umiejętność sprawdzało zadanie polegające na odgadnięciu, jaki fragment szkoły zamieszczony został na fotografii.

Po zawziętej walce udało się wyłonić zwycięzców:

I miejsce kl. I e , II miejsce kl. I b, III miejsce kl. I a

Z przeprowadzonej pokonkursowej ankiety reprezentatywnej wynika, że konkurs był ciekawy i warto go przeprowadzać w przyszłości. To cieszy. Już dziś trzymamy kciuki za uczestników kolejnych edycji konkursu.

Gratulujemy!

W roku szkolnym 2006/2007 - 22 stycznia 2007r. - zorganizowano w gimnazjum konkurs: "Czy znasz patrona szkoły i jej statut?"

I etap, polegał na przeprowadzeniu testu wśród wszystkich uczniów klas I - w ten sposób z każdej klasy wyłoniono 3 osobową reprezentację (3 najlepszych uczniów), która w II etapie odpowiadała na losowo wybrane pytania.

Każda pierwsza klasa przygotowała również hasła zagrzewające do rywalizacji.

Najlepsza była klasa Ia.

Gratulujemy!

W roku szkolnym 2005/2006 zorganizowano w gimnazjum konkurs: "Życie, działalność i twórczość Tomasza Morusa".

Klasy I uczestniczyły w 3 etapach:

I etap - plakat, II etap - test klasowy, III etap - konkurs międzyklasowy.

Najlepszą okazała się klasa I b.

Klasy II uczestniczyły w 4 etapach:

I etap - prezentacja w PowerPoint, II etap - album, III etap - test klasowy, IV etap - konkurs międzyklasowy.

Najlepszą okazała się klasa II f.

Zwycięzcy otrzymali tak dużo nagród, że nie mogli ich unieść.

W ramach konkursu powstały również strony WWW poświęcone naszemu patronowi.

Najlepsze prace wykonali: Marta kl. IIa, Wioleta kl. IIIe, Tomasz kl. IIId

Gratulujemy!

W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowano konkurs w ramach przygotowań do Święta Szkoły - nadania jej imienia oraz wręczenia sztandaru:

"Tomasz Morus nasz patron"

Uczniowie wykonywali strony WWW, poświęcone patronowi szkoły. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do bliższego poznania sylwetki patrona szkoły oraz rozbudzenie dumy - jestem uczniem Gimnazjum nr 3 i wzmacnianie współodpowiedzialności za wizerunek szkoły.

Na początku roku szkolnego 2003/2004 zorganizowano konkurs w ramach przygotowań do Święta Szkoły - nadania jej imienia oraz wręczenia sztandaru:

"Logo Gimnazjum Nr 3"

Celem konkursu było opracowanie LOGO, czyli znaku graficznego mającego służyc promocji gimnazjum oraz zachęcenie uczniów do samodzielnej twórczej realizacji własnych pomysłów artystycznych także z wykorzystaniem komputera.

26 listopada ogłoszono wyniki konkursu i umieszczono wybraną pracę w witrynie internetowej naszej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Zorganizowano również pokaz wyróżnionych pomysłów w pracowni komputerowej.

Dzięki temu konkursowi szkoła zyskała logo, z którym w przyszłości będą się identyfikować uczniowie i pracownicy szkoły.