Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

Idziemy do szkoły

 

Informacje dla przyszłych uczniów

"Trójki"

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OTWOCK:

Terminarz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: ZAPISY ELEKTRONICZNE

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko: 

01.02.2018 - 09.02.2018 (do pobrania w sekretariacie szkoły)

Złożenie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami: 

12.02.2018 - 23.02.2018 - zapisy wyłącznie elektronicznie na stronie: www.otwock.formico.pl 

(po zarejestrowaniu elektronicznym dziecka wniosek i wszystkie niezbędne oświadczenia dokumenty należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru).

Podanie do publicznej wiadomości dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

15.03.2018 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły).

Obowiązek potwierdzenia  przez rodziców wyboru konkretnego oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji: 

15.03.2018 - 22.03.2018 (w sekretariacie szkoły)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych: 23.03.2018 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły)

Terminarz rekrutacji do klas pierwszychZAPISY ELEKTRONICZNE

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie pierwszej: 

05.02.2018 - 16.02.2018.

Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami:

19.02.2018 - 02.03.2018 - zapisy wyłącznie elektronicznie na stronie: www.otwock.elemento.pl 

(po zarejestrowaniu elektronicznym dziecka wniosek i wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

23.03.2018 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły)

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji: 

23.03.2018 - 30.03.2018 (w sekretariacie szkoły)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

03.04.2018 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły)

 WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP3

 Zarządzenia Prezydenta

 Dokumenty wymagane przy rekrutacji, zatwierdzone przez organ prowadzący:

  • zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej - zamieszkałego w obwodzie szkoły: plik do pobrania
  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej -  zamieszkałego poza obwodem: plik do pobrania
  • oświadczenie o samotnym wychowaniu: plik do pobrania
  • oświadczenie o wielodzietności: plik do pobrania
  • oświadczenie o zamieszkaniu: plik do pobrania
  • deklaracja dla dzieci z naszego oddziału przedszkolnego, chcących kontynuować naukę w naszym oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019:

Deklaracja o kontynuacji do oddziału przedszkolnego

  • deklaracja kontynuowania edukacji w klasie pierwszej naszego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019:

Deklaracja o kontynuacji do klasy pierwszej

  •  oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko, dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI BĘDĄ UDOSTĘPNIANE NA NASZEJ STRONIE W ODPOWIEDNIM CZASIE,  ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI.

Dlaczego Trójka?

Kształcimy naszych uczniów na mądrych ludzi. Jesteśmy szkołą sukcesu, uczniowie osiągają wyższe wyniki na egzaminach gimnazjalnych niż wskazują na to prognozy po testach w 6. klasie szkoły podstawowej. Przez trzy lata uczniowie nabywają umiejętności dokonywania rozsądnych wyborów (podejmowania rozsądnych decyzji).

Motywujemy uczniów do indywidualnego rozwoju poprzez wspieranie uczniów zdolnychwspomaganie uczniów z trudnościami w nauce.

Wychowujemy naszych uczniów na dobrych ludzi. Uczniowie naszego gimnazjum wspomagają otwockie hospicja, kwestują na rzecz ubogich i chorych dzieci, pomagają w opiece nad dziećmi.

Kształtujemy wśród uczniów właściwe postawy etyczne takie jak: uczciwość, honor, wierność swoim przekonaniom.

Uczymy patriotyzmu przez aktywny udział w świętach narodowych, opiekę nad miejscami pamięci i wpajanie uczniom szacunku dla symboli i tradycji narodowych.

Atuty Trójki

Przyjazna atmosfera, zaangażowani w pracę nauczyciele, pomagający uczniom w rozwiązywaniu problemów, a także w rozwijaniu zainteresowań, dobrze wyposażona szkoła, coroczna wymiana międzynarodowa z zaprzyjaźnionym gimnazjum z Lennestadt, sukcesy sportowe, możliwość rozwijania zainteresowań, wszechstronne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne, ciekawe imprezy kulturalne i wycieczki, Święto Szkoły.

Innowacyjne programy nauczania matematyki i języka angielskiego.

Tutaj uczniowie się ROZWIJAJĄ!

Dajemy im korzenie w postaci wiedzy, postawy etycznej i patriotycznej, wyposażamy ich w skrzydła, stają się kreatywni, dojrzali i rozsądni, świetnie radzą sobie w nowych szkołach i w życiu!

Wybierając trójkę inwestujesz w swoją przyszłość.

GM3 to nasze wspólne miejsce do nauki, integracji i zabawy

 

 Takie chwile jak w Trójce nie zdarzają się zbyt często

 

 Tak w Trójce smakuje życie...

 

 

Podkategorie