Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

W ramach projektu uczniowie klas II i III gimnazjum zostaną objęci następującymi działaniami:

 1. diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 2. testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;
 3. pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom,
 4. warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;
 5. spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,
 6. rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;
 7. debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;
 8. spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.;
 9. indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania),
 10. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,
 11. organizacja targów edukacyjno-zawodowych.

Ponadto w ramach PIK1 prowadzone będą:

 • wycieczki zawodoznawcze,
 • spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
 • warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców, pracowników HR w firmach, pracowników naukowych uczelni wyższych,
 • spotkania w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny ucznia

Oświadczenie uczestnika projektu