Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

Samorząd Uczniowski Trójkiwybieramy su

Przewodnicząca - 

Zastępcy

Skarbnik: 

Łącznicy: 

Opiekunowie:

Samorząd Uczniowski działa przede wszystkim na terenie szkoły.

Uczestniczy w pracy szkoły poprzez:

  • tworzenie ceremoniału szkolnego,
  • kultywowanie tradycji,
  • angażowanie uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych oraz akademiach okolicznościowych,
  • zachęcanie do bezinteresownej pomocy na rzecz innych (wolontariat),
  • integrowanie społeczności szkolnej i kształtowanie poczucia jedności,
  • rozwijanie demokratycznych form współżycia,
  • promocję oferty szkolnej w środowisku lokalnym,
  • integrację ze środowiskiem lokalnym.

Dba o porządek i ład w naszym Gimnazjum. Organizuje wiele akcji charytatywnych wspierających poprzez zebrane środki finansowe różne akcje, potrzeby indywidualne i ogólnopolskie w ramach działalności instytucji charytatywnych. Co roku organizuje dyskoteki charytatywne, z której dochód przeznaczony jest na potrzeby hospicjum. Najważniejsze i aktualne informacje oraz ogłoszenia są zamieszczane na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym, którą samorząd ma do dyspozycji oraz na witrynie internetowej Gimnazjum.

W pracę SU angażuje się bardzo wielu uczniów, którzy wykazują inicjatywę i pomysłowość.

Uczą się tutaj odpowiedzialności i przedsiębiorczości.